Våra tjänster

Våra Tjänster som låssmed inom lås, larm och säkerhet

Som låssmed monterar vi allt inom lås, beslag, larm, och säkerhetsskåp.

Tillverkar nycklar i maskiner med både gammal mekanik och ny digital teknik.

Kopierar och reparerar nycklar, även till bilar, cyklar och hänglås.

Låsöppning av säkerhetsskåp, kassaskåp, värdeskåp och dörrar.

Besiktigar och lämnar rådgivning.

Installerar och underhåller säkerhets- och passersystem och kvalificerade larm.

Programmerar kort- och kodläsare.

Projekterar och bygger låssystem, stora som små.

Installerar programvaror för administration av kvalificerade säkerhetssystem.

Installerar nätverk (kabeldragning, switchar)

Utbildar på programvaror som sköter säkerhetssystemen.

Tecknar serviceavtal mot fakturakunder.

Elektronisk fakturering med VISMA ADM (Inexchange, pdf, epost, brev).

Jourtelefon icke affärstid, företagskunder mot faktura, privat mot kontant- eller kortbetalning.