Vårt företag

Så här började allt

Låsspecialisten AB grundades 1938 av Bengt Hedlund och Gustav Liljeström. Bröderna Mats och Ingemar Nykom köpte in sig i Låsspecialisten 1977 respektive 1980 och drev fram till 2019 företaget med verkstaden placerad i centrala Göteborg nära Järntorget.

 

Niklas Kristiansen och Andreas Samuelsson köpte företaget under April 2019 och i samband med det bytte vi lokaler och huserar numera på Datavägen 10B i Sisjön.

Både Niklas och Andreas innehar mästarbrev och lång brancherfarenhet som anställda på Låsspecialisten AB och driver företaget vidare med fortsatt stöd av tidigare ägare Mats och Ingemar Nykom.

 

Firman har lösningar från hänglås till avancerade passersystem. Låsspecialisten är auktoriserad låssmed som saluför låssystem, passersystem, kodlås, kortläsare, larmsystem, porttelefoner, övervakningssystem, inbrottslarm och mycket mer. Även datorer (system eller delar), bildsskärmar, skrivare och service. Vår specialitet är system för högt ställda säkerhetskrav.

 

Låsspecialisten Bröderna Nykom AB är FR2000-certifierad och:

Medlem i Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund(SLR)

Certifierad ARX Partner (CAP)

Certifierad ASSA CLIQ Partner (CACP)

Medlem i SSF

Certifierad värdeförvaringstekn. SBSC nr 21-245

Certifierad som ASSA Säkerhetscenter

Vår affärsidé

Vi erbjuder totallösningar inom området inbrottsskydd; lås, passage, säkerhetsfilm, galler, larm och värdeförvaring. Från minsta hänglås till projektering, installation och underhåll av skräddarsydda säkerhetslösningar. Vi jobbar för företag, privatpersoner, kommuner och statliga verk.

Vår konkurrenskraft är baserad på att vi som auktoriserad låsmästare och certifierad larminstallatör kan erbjuda kundanpassade helhetslösningar med hög driftsäkerhet och högt ställda säkerhetskrav samt att vi kan svara för såväl installation, utbildning och service med kvalificerad personal.

 

Vi lämnar kvar en känsla av engagemang, trygghet och kompetens.

Vår miljöpolicy

Låsspecialisten Bröderna Nykom AB skall anpassa verksamhet så att företagets miljöpåverkan blir den minsta möjliga. Hänsyn till miljön för både kunder och anställda, skall präglas av omdöme och omtanke när det gäller val av metoder, material och leverantörer.

 

Vårt miljöarbete skall vara sakligt och präglat av öppenhet där informationen skall finnas lätt tillgänglig för både kunder och personal.

 

Detta nås genom att ge alla medarbetare kunskaper och befogenheter för att känna engagemang och ta ansvar i företagets miljöfrågor. Upprätthålla ett miljöledningssystem som främjar effektivitet och ständiga förbättringar i syfte att möjliggöra nytänkande i alla led, såväl ur ett miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv.

 

Vi följer lagkraven minst gällande.