Inbrottslarm

ALEXOR ll Larmpaket GPRS

Alexor II GPRS har samma basfunktioner som standardpaketet (E-nr: 63 314 54) men har istället för röstmodul en inbyggd SBSC-intygad larmsändare. Med denna larmsändare sker larmöverföringen trådlöst via GPRS omedelbart till larmcentralen (OBS! Skall inte förväxlas med analog GSM-överföring till larmcentral). Den inbyggda larmsändaren kan även skicka SMS till mobiltelefoner. Ingen anslutning till vanlig analog telelinje behövs. Om så önskas är det dock möjligt att koppla in en telelinje till centralapparatens analoga uppringare för traditionell analog larmöverföring.
Alexor II GPRS har en knappsats med beröringsfri läsare vilket gör att till- och frånkoppling kan ske med hjälp av en passagebricka. Enkelt för barn och tillfälliga användare.

Med Alexor trådlösa larmsystem kan man mycket smidigt, utan att behöva dra kablar till alla tillbehör, installera ett professionellt trådlöst inbrottslarm. Med trådlös tvåvägskommunikation mellan fler av systemets tillbehör, säkerställs en trygg funktion och enkelt handhavande.