Vår miljöpolicy är:

-Låsspecialisten Bröderna Nykom AB skall anpassa verksamhet så att företagets miljöpåverkan blir den minsta möjliga. Hänsyn till miljön för både kunder och anställda, skall präglas av omdöme och omtanke när det gäller val av metoder, material och leverantörer.

-Vårt miljöarbete skall vara sakligt och präglat av öppenhet där informationen skall finnas lätt tillgänglig för både kunder och personal.

-Detta nås genom att ge alla medarbetare kunskaper och befogenheter för att känna engagemang och ta ansvar i företagets miljöfrågor. Upprätthålla ett miljöledningssystem som främjar effektivitet och ständiga förbättringar i syfte att möjliggöra nytänkande i alla led, såväl ur ett miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv.

Vi följer lagkraven minst gällande.

 

Ledningsgruppen för Låsspecialisten Bröderna Nykom AB

Vi är certifierade som Assa säkerhetscenter.
Vi är medlemmar i Sveriges Låsmästares Riksförbund
Cert.märke grå
Vi har två certifierade värdeförvaringstekniker.
Vi har en verifierad larminstallatör.