Vår kvalitétspolicy är:

Låsspecialisten Bröderna Nykom AB
och alla medarbetare skall:

Leverera produkter och tjänster till kravuppfyllelse i alla led fram till slutkund.
Genom att på ett systematiskt sätt förbereda och styra varje enskilt uppdrag skapa förutsättningar för att göra rätt från början och nå noll fel.

 

Vårt motto är:
Rätt produkt till rätt pris ger nöjda kunder.

 

Ledningsgruppen för Låsspecialisten Bröderna Nykom AB

Vi är certifierade som Assa säkerhetscenter.
Vi är medlemmar i Sveriges Låsmästares Riksförbund
Cert.märke grå
Vi har två certifierade värdeförvaringstekniker.
Vi har en verifierad larminstallatör.